Fet a Sant Feliu

Dijous, 5.5.2016 09:25h

Fet a Sant Feliu

El PAM (II): El fons

ERC-Sant Feliu no ens n’assabentem, tergiversem informació i fem propostes sense rigor en qüestions de política municipal. Són afirmacions fetes al Ple, i fetes en articles d’opinió aquests darrers dies, en que el PAM i certs aspectes que proposa han centrat el debat polític municipal.

Analitzar el fons del PAM és una bona ocasió per demostrar el fonament de tals afirmacions.
El Pla d'Acció resultant consta de 
quatre eixos. Els dos primers fomentar la igualtat de drets, deures i oportunitats; i impulsar el desenvolupament econòmic i vetllar pel dret al treball. A grans trets hi estem completament d’acord amb tot el que es planteja. ERC haguéssim fet només esmenes d’addició per complementar certs aspectes
Els dos eixos darrers, consolidar l'entorn urbà i natural, adequant-lo a les persones i les seves necessitats i aprofundir en un model obert i participatiu de govern; és on tenim més discrepàncies perquè són eixos que demostren la poca valentia i ambició del govern en dos aspectes en que la ciutat i el seu govern més dèficits tenen. 

Pel que fa a l’eix 4, el del govern obert, el què proposa el govern en el PAM ens sembla del tot insuficient per permetre la transformació que cal i que és inevitable a la llarga: una administració transparent, participativa i oberta al màxim. El PAM obvia per exemple com modernitzem els processos participatius, obvia les experiències de democràcia 2.0, obvia la necessària modernització de la web municipal perquè permeti el diàleg i la interacció constant amb el ciutadà. 

Pel que fa a l’eix 3
, el de l’entorn urbà i natural, considerem que també s’obvien aspectes importants. El pla director de la bicicleta, un pla pel residu zero a la ciutat, un pla d’usos d’aigua, o un pla per desconnectar els edificis municipals de la xarxa elèctrica poden ser un exemple.

La manca de concreció és una constant en tot el document del PAM, i un punt que a ERC ens va cridar l’atenció va ser aquest “Modificació del planejament de la Riera de la Salut i Torrent del Duc”, perquè no feia referència al fons. Cap a on orienta el govern la modificació del planejament? Llegint el document el ciutadà no ho pot saber. 

No enganyaré a ningú si dic que és un dels punts que més ens inquieta a nosaltres, i el primer objectiu era que agafés rellevància, i portar-lo al centre del debat.
Inquieta, per què la xifra dels 500 pisos no ens l’hem inventat nosaltres, va ser comunicada a tots els portaveus. No tenim tanta inventiva. 

Tots els grups polítics trien lliurement la seva estratègia comunicativa, nosaltres aquí vam triar fixar la nostra posició des d’un bon començament i introduir elements pel debat molt abans de que el debat de fons i el debat real es produeixin. Si això és un encert o un error, ja són qüestions opinables, i el temps dirà. 

En el darrer article d’aquesta sèrie entraré a fons en la qüestió del canvi de planejament de la Riera de la Salut; i més concretament de si la proposta d’ERC en aquesta qüestió té rigor o no.

Llegeix l'entrada al blog