Fet a Sant Feliu

Dimarts, 22.11.2016 11:55h

Fet a Sant Feliu

Auditar les escombraries

Fa una setmana coneixíem per la premsa
http://www.ara.cat/societat/FCC-recollida-descombraries-defraudar-Barcelona_0_1688831202.html un presumpte frau de l’empresa Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) en el servei de recollida d’escombraries a la ciutat de Barcelona. La concessionària hauria manipulat els últims anys dades del servei de neteja i recollida de residus amb l'objectiu d'inflar els seus ingressos en uns 800.000 euros a costa de l'ajuntament.
L
'empresa cobra segons un sistema de trams els residus destinats al reciclatge i els anomenats “voluminosos”. Aquest sistema de cobrament implica que l'Ajuntament paga menys per tona a mesura que el volum de recollida de residus creix, de manera que es pot donar el cas que, en saltar un tram per un escàs marge, FCC acabi ingressant menys diners que si no s'hagués sobrepassat aquell límit. El què diu la investigació periodística és que els dirigents de FCC maniobraven per no saltar-se algun tram de tones recollides i evitar així pèrdues per a l'empresa. Així es van arribar a barrejar residus per al reciclat amb deixalles sense reciclar, anomenats "de rebuig", amb l'objectiu que tota la càrrega passés com si fossin escombraries d'aquest últim tipus. Amb aquesta mecànica, l'empresa hauria defraudat 800.000 euros a l'Ajuntament de Barcelona l'any 2014.

Aquesta setmana ha sigut l’Ajuntament de Badalona qui ha fet públics els resultats d’una auditoria externa que ha detectat diversos incompliments en el contracte de recollida d’escombraries i neteja entre el 2010 i 2015. Segons l’informe de l’auditoria FCC hauria cobrat 12,8 milions d’euros de més a l’Ajuntament. El cas no és igual al de Barcelona, en el cas de Badalona FCC va oferir un preu per fer-se càrrec dels serveis molt inferior al que realment constava, de manera que en els últims cinc anys hauria hagut de facturar a l’Ajuntament 2,8 milions d’euros més per cobrir totes les necessitats. FCC també ha cobrat 3,5 milions d’euros més per inversions no realitzades o per maquinària que no s’utilitzava i duplicació de factures per valor de 300.000€.

FCC és la concessionària del servei de recollida d’escombraries i neteja viària de Sant Feliu. El 2004 va guanyar el concurs per la recollida d’escombraries, que va durar vuit anys, i el 2013 es va adjudicar el nou contracte de recollida d’escombraries i neteja viaria per deu anys més u més u de pròrroga. 

El passat ple del mes d’octubre el govern de la ciutat va aprovar les noves ordenances fiscals, entre les quals un augment del 9% en la taxa de recollida d’escombraries. La justificació de l’informe tècnic és que el nou contracte implicava més servei i que des de l’entrada en vigor d'aquest (2014) no s’havia apujat la taxa. 

Des d’ERC ens vam oposar a aquest augment i ens vam sumar a la petició d’una auditoria (pactada amb el govern per aprovar les ordenances) llançada pel grup de Veïns per Sant Feliu; ja que per poder dir si l’increment del 9% està justificat necessitem constatar que el contracte és exercit correctament per la concessionària.

Òbviament a l’octubre no sabíem res de les informacions dels fraus a Barcelona i Badalona; però és evident que aquestes notícies obren d'alguna manera un nou escenari també a Sant Feliu. No dic ni molt menys que el que FCC ha fet presumptament a Barcelona i Badalona hagi passat també a Sant Feliu, però la confiança amb l'empresa no pot ser la mateixa. Necessitem tenir la certesa, avalada per un informe d’una auditoria externa, i per tant no tutelada per l’Ajuntament, de que les condicions del contracte de Sant Feliu s’estan complint escrupolosament i que per tant l’augment del 9% de la taxa està mínimament justificat. Mentre no arriba el resultat d’aquesta auditoria, i veient la realitat d’altres ciutats, faria bé l’Ajuntament de posar en quarantena la pujada del 9% de la taxa.

 

 

Llegeix l'entrada al blog