Carles Vega

Dilluns, 11.6.2018 12:46h

Carles Vega

Temporers: ètica i govern municipal


Un altre estiu i, amb ell, la ciutat de Lleida, com a centre operatiu per a moltes coses, ho serà també de recepció de molts treballadors que vénen a buscar una feina temporal a la recol·lecció de fruita. I de ben segur que una bona part d’ells hauran de dormir a la intempèrie dels nostres carrers i places. Una situació d’anys, la Paeria no ha trobat la solució. I ni sabem si l’equip de govern l’ha buscat. No ho sabem perquè, malgrat les contínues preguntes del nostre grup municipal sobre el pla de temporers, hem de conèixer pels diaris quins recursos es posen en marxa i quan.
És clar que la gravetat del problema no radica a no explicar, sinó a no fer. I sovint a no fer, tot i dir que es faria. El govern de Ros es va comprometre l’agost passat a col·laborar en una xarxa comarcal d’albergs per a temporers. I a tenir un pla de temporers preparat abans d’aquest estiu. Doncs ni una cosa ni l’altra. Això és així perquè l’equip de govern no té definit un model d’atenció per a aquestes persones, ni té clara una cosa tan elemental com que a Lleida hi cal un alberg públic específic per als treballadors temporers, o que la Fira no és espai adequat per a l’atenció a aquestes persones. On queda la dignitat de les persones? I les condicions mínimes que hem de garantir?
Tot és improvisació i manca de planificació. Pedaços. Ja ens hi té acostumats, el govern municipal en tots els projectes de ciutat. Tot i així, no ens cansarem de dir-ho: la política requereix compromís ètic. Que, en el nostre grup municipal, dimana dels valors republicans: llibertat, igualtat i fraternitat. És a dir, la defensa dels drets fonamentals de les persones, la lluita contra les desigualtats de tota mena (socials, de gènere, generacionals, territorials...) i la construcció d’una Lleida més cohesionada. El comportament ètic ha de ser el pal de paller de la cosa pública. Fent prevaldre la justícia social sobre els privilegis, avantposant l’interès general al benefici privat. Obrant seguint conductes ajustades a principis morals, des d’una concepció del poder polític com a instrument de transformació social, que rebutja l’exercici del poder pel poder. Des d’aquest punt de vista, tenir un càrrec no és un privilegi ni un signe de superioritat respecte a la resta de la ciutadania.
En els darrers temps, s’ha posat el focus en la transparència, fins al punt que s’ha arribat a crear uns índex per mesurar-la i donar diplomes Al més transparent. Deixant a banda que no hi ha millor manera de manipular la realitat que quantificant-la, s’està obviant que la transparència va lligada a un concepte encara més important: el bon govern. Això és, l’exercici dels càrrecs i les funcions públiques segons Llegeix l'entrada al blog