Dones d'Esquerra Republicana

Dilluns, 24.2.2020 14:58h

Dones d'Esquerra Republicana

Jornada de treball "Acabem amb la bretxa salarial"

La bretxa salarial és la diferència del salari mitjà de les dones respecte del salari mitjà dels homes expressada en percentatge. I mostra directament quin grau de discriminació econòmica patim les dones, en tant que el salari dels homes és més elevat.nnnLa bretxa salarial ajustada té en compte aspectes com el lloc de treball, la formació, l'experiència, els horaris, etc. Per contra la bretxa salarial no ajustada calcula de manera global la mitjana de sous, sense tenir en compte altres característiques. Continua llegint Llegeix l'entrada al blog