Política Económica i Treball

Dimarts, 4.2.2020 15:36h

Política Económica i Treball

El salari mínim espanyol continua molt per sota del salari català de referència

A finals de gener s’ha pactat el nou salari mínim interprofessional a Espanya entre els agents del mercat de treball (govern, sindicats i patronal). La quantia del mateix serà pel 2020 de 950 euros mensuals (13.300 euros bruts anuals).nnAl desembre de 2019 els departaments de Vicepresidència i d’Economia i el de Treball, Afers Socials i Famílies van realitzar un estudi sobre el salari mínim de referència a Catalunya. Continua llegint Llegeix l'entrada al blog