Política Cultural i Educació

Dimecres, 26.2.2020 13:32h

Política Cultural i Educació

Nou decret educatiu de programació i d'admissió

a) Fer front als desequilibris entres les escoles del Servei d’Educació de Catalunya, sigui quina sigui la seva titularitat.nnb) Els únics concerts educatius als quals volem posar fi són els de les escoles que segreguen per gènere.nn Llegeix l'entrada al blog