Política Social i Ciutadania

Dijous, 14.5.2020 15:41h

Política Social i Ciutadania

El padró són drets

L'empadronament és un tràmit administratiu, gratuït i obligatori per a totes les persones que viuen en un municipi sense excepció “amb independència de la situació legal en cas que es refereixi a una persona estrangera” (www.boe.es/eli/es/res/2020/04/29/(5).) . Alhora, tot i que els Ajuntaments estan obligats a empadronar tothom que resideixi al seu municipi i que això els proporciona informació cabdal per planificar els propis serveis, n’hi ha que a vegades no estan prou amatents a aquest deure per raons que amaguen una certa voluntat d’obstaculització del tràmit. Continua llegint Llegeix l'entrada al blog