Cosa Pública

Dilluns, 6.7.2015 20:47h

Cosa Pública

PER QUÈ DONO SUPORT A LA VAGA DE PORT AVENTURA?

Foto Judit Borell

Allò que s’anomena genèricament com món laboral sovint és tractat com si fos una parcel·la, un residu, una particularitat que afecta un nombre indeterminat de persones. Ens costa veure que no és així, que les condicions de treball, les salarials, la capacitat de negociació que la legislació laboral ha anat restringint a cop de Llegeix l'entrada al blog